Przystań

Miłosierdzia

12 maja 2020

Uciekać się do Maryi, szukać u Niej pociechy i zrozumienia nauczył nas sam Chrystus, który żyjąc przy Jej boku całym swym dziecięctwem i młodzieńczością, wydeptał drogi do Jej kolan i w Jej ramiona.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia