kard. Stefan Wyszyński

Uciekać się do Maryi, szukać u Niej pociechy i zrozumienia nauczył nas sam Chrystus, który żyjąc przy Jej boku całym swym dziecięctwem i młodzieńczością, wydeptał drogi do Jej kolan i w Jej ramiona.

12 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia