Przystań

Miłosierdzia

15 lipca 2020

Usposobienia człowieka są zmienne, jak fala nad głębiną morską; jednak w tej głębi duszy jest niezmienny Bóg

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia