kard. Stefan Wyszyński

W łyżce zupy odbija się uznojone oblicze oracza, robotnika, kucharki.

27 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia