© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

kard. Stefan Wyszyński

Ważną rzeczą dla wychowania społecznego jest zajmować jak najmniej czasu dla siebie, by było jak najwięcej czasu naszego dla Boga i bliźnich.

20 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia