kard. Stefan Wyszyński

Ważną rzeczą dla wychowania społecznego jest zajmować jak najmniej czasu dla siebie, by było jak najwięcej czasu naszego dla Boga i bliźnich.

20 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia