Przystań

Miłosierdzia

20 lipca 2020

Ważną rzeczą dla wychowania społecznego jest zajmować jak najmniej czasu dla siebie, by było jak najwięcej czasu naszego dla Boga i bliźnich.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia