Przystań

Miłosierdzia

20 września 2020

Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy dlatego, że czekało się na lepsze.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia