kard. Stefan Wyszyński

Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy dlatego, że czekało się na lepsze.

20 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia