kard. Stefan Wyszyński

Wyniesienie zazwyczaj przychodzi po upokorzeniu; dom także buduje się najpierw w dół, a potem w górę.

30 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia