Przystań

Miłosierdzia

30 października 2020

Wyniesienie zazwyczaj przychodzi po upokorzeniu; dom także buduje się najpierw w dół, a potem w górę.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia