Przystań

Miłosierdzia

23 sierpnia 2020

Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! – Sobie je dyktujmy!

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia