Przystań

Miłosierdzia

27 października 2020

Złorzeczy się ciągle na pijaństwo, chuligaństwo i różne inne bezeceństwa, a za mało mówi się o grzechach niewiary i nieufności wobec Boga, choć to jest istotne źródło wszystkich nieszczęść.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia